Kawał o hrabii - Fulko de Lorche - 30 kwietnia 2012

Kawał o hrabii

Fulko wysłuchał dzisiaj kilka kawałów. Większość tragiczna, ale w jednym przypadku wasz mistrz pióra nawet się zaśmiał. Oto ten przypadek:

Hrabia zwraca się do lokaja:

- Janie, zasłałem łóżko.

 - Ależ Panie Hrabio, to przecież to nie należy do Pana, ale moich obowiązków! Ale dziękuję. 

- Płoszę.

Fulko de Lorche
30 kwietnia 2012 - 22:05