Skazani na Grecję - wywiad z Jayem Crowe z Bohemia Interactive o aresztowaniu twórców Arma III - eJay - 12 października 2012

Skazani na Grecję - wywiad z Jayem Crowe z Bohemia Interactive o aresztowaniu twórców Arma III

9 września dwóch członków czeskiego studia Bohemia Interactive zostało aresztowanych w Grecji pod podejrzeniem szpiegostwa. Według doniesień prasy lokalnej Ivan Buchta oraz Martin Pelzar zostali schwytani przez wojskowy patrol w pobliżu hotelu, w którym wypoczywali. Na ich aparatach fotograficznych oraz kamerach odnaleziono kilkanaście nagrań oraz zdjęć ukazujących oprócz greckiej natury także obiekty militarne.

Ivan Buchta (po lewej) oraz Martin Pelzar - twórcy ArmA III, obecnie oskarżeni o szpiegostwo. Żródło - http://www.helpivanmartin.org/

Całość miała miejsce na wyspie Limnos, która jest głównym teatrem wojny w grze ArmA III. Ivan oraz Martin byli tam oficjalnie na wakacjach, wyjazd nie miał charakteru zawodowego. O niefortunnym zdarzeniu oraz jego wpływie na wygląd gry rozmawiał ze mną dyrektor kreatywny czeskiego studia Jay Crowe.

eJay: W pierwszej kolejności, chciałbym ci podziękować Jay, że w tak trudnym dla Bohemia Interactive okresie znalazłeś czas dla polskich fanów serii ArmA. Z punktu widzenia miłośnika gry sytuacja związana z Ivanem oraz Martinem jest dość dziwna i zarazem szokująca. Jak to wygląda od waszej strony?

Jay Crowe: Z naszej perspektywy jest to sytuacją zupełnie niepojęta. Jesteśmy kompletnie sfrustrowani, a myślami jesteśmy z rodzinami naszych kolegów. W związku z tym, że sama Bohemia Interactive nie jest bezpośrednio zaangażowana w sytuację, głęboko wierzymy, że czeskie oraz europejskie instytucje przyjrzą się sprawie bliżej.

eJay: Grecja nie była w ostatnich latach stabilna politycznie oraz społecznie. Nie przeszkodziło wam to jednak w wykonaniu świetnego researchu na temat wyspy Limnos. Udało wam się nawet zamieścić kilka fotografii z poprzednich wypraw. Czy wtedy weryfikowaliście swoje plany, tak aby były zgodne z prawem?

Jay Crowe: Chciałbym podkreślić, że żaden z tych przypadków nie wykraczał poza ramy wizyty turystycznej. Jako firma zawsze szanujemy prawo, tworzymy gry w oparciu o ogólnodostępne materiały. ArmA 3 nie jest tu wyjątkiem.

Jay Crowe i Ivan Buchta przed wejściem do siedziby studia

eJay: Ivan i Martin przebywają obecnie w areszcie. Dlaczego muszą czekać tak długo na proces sądowy?

Jay Crowe: Według ostatnich informacji jakie do nas dotarły, zostali oni osadzeni na Chios, rodziny będą mogły ich odwiedzić i wesprzeć. Ich prawnik wskazał, żę według greckiego prawa proces musi się rozpocząć w ciągu 18 miesięcy, ale w tym okresie mogą oni pozostać w więzieniu. W greckiej prasie pojawiły się również informacje o protestach w związku z cięciami budżetowymi, co niestety może wpłynąć na przesunięcie sprawy w czasie.

eJay: Czy ich nieobecność wpłynie na start publicznych testów alfa (Community Alpha – przyp. autora)? Czy macie jakiś plan B?

Jay Crowe: Jesteśmy relatywnie małym zespołem, więc strata choćby jednego członka ekipy jest dla Nas odczuwalna. Ivan oraz Martin są naszymi przyjaciółmi, kolegami. Martin jest utalentowanym artystą, a Ivan – zważywszy, że ArmA III to jego pasja - był siłą napędową w produkcji.

eJay: Jaki jest obecny status Arma 3? Na Gamescom pokazaliście kilka ciekawych poprawek. Czy wciąż pracujecie nad grą z maksymalnym zaangażowaniem? Jeżeli tak, na jakim elemencie rozgrywki obecnie się skupiacie?

Jay Crowe: Obecnie sprawdzamy alfę, przyglądamy się wszystkim nowinkom oraz samej zawartości. Oceniamy ich indywidualne wykonanie oraz przydatność w kontekście całego projektu. Cieszę się, że w trakcie produkcji ArmA 3 jesteśmy dokładni i skrupulatni bardzie niż kiedykolwiek. Pieczołowicie testujemy mocne jak i słabsze strony kolejnych wersji, dostępnych na przykład na E3 oraz później na Gamescomie. Nadajemy pewnym elementom wyższe priorytety, tak aby całość szła cały czas do przodu.

eJay: Z pewnością w obliczu „greckiej tragedii” musieliście coś zmienić i przesunąć moce przerobowe na inne obszary aktywności Bohemii Interactive. Czy w takim razie ArmA 3 otrzyma dodatkowe usprawnienia? Co z implementacją technologii Physx?

Jay Crowe: Jestem pewien, że polscy fani są świadomi, iż ArmA zawsze była ambitnym tytułem, trzecia część również. Chcemy dostarczyć na rynek możliwie najmocniejszą grę na jaką nas stać. To oznacza, że musimy spędzić nad nowymi elementami więcej czasu i oczywiście pracować nad głównymi fundamentami, które wymagają większej uwagi.

eJay: Przez jaki czas gracze będą mogli skorzystać z publicznych testów? Czy zamierzacie wykorzystać doświadczenie związane z wydawaniem beta-patchów?

Jay Crowe: Jak wspomniałem, analiza wewnętrznej alfy jest w drodze i jej wynik zdecyduje o zakresie oraz długości testów publicznych. Nie będziemy podawać dokładniejszych informacji, dopóki nie zamkniemy powyższych tematów. Naszą intencją jest zaprosić społeczność, by była  znacznie bliżej tworzenia gry niż bywało to wcześniej. Doświadczenie z beta-patchami nauczyło nas kilku rzeczy: od korzystania ze wskazówek i opinii, aż do usprawnienia procesu wydawania poprawek. Te zmiany są kluczowe w przypadku analizy i mamy nadzieję na skromne poprawki również na tym polu.

=====================

Wersja angielska (English version)

eJay: First of all, I would like to thank you Jay, that in such a difficult period for Bohemia Interactive you're still have time for Polish community of Arma. From fan's point of view, the situation associated with Ivan and Martin is a strange and shocking. How does it look from your side?

Jay Crowe: From our side, it's a totally incomprehensible situation. We're all completely frustrated and our thoughts are with the guys' families at this time. While Bohemia Interactive itself isn't directly involved in the situation, we deeply hope that Czech and other European institutions are closely monitoring it.

eJay: Greece hasn't had a stable political and social situation in recent years. This did not prevent you, however, performed really great research about Limnos island. You even managed to show us some pictures from previous expeditions on developer's blog. Did you check your plans then, so they are in accordance with the law?

Jay Crowe: It's important to be clear that none of the visits to the island have ever exceeded the scope of what tourists are entitled to do. As a company, we always respect the law and we develop all of our products using publicly available materials only. Arma 3 is no exception.

eJay: Ivan and Martin are currently under custody. Why do they have to wait so long to start court case?

Jay Crowe: The latest update we're aware of is that they're being detained at a facility in Chios, and their families will have the opportunity to visit them and offer their support. Their lawyer has indicated that, under Greek law, it should go to court within 18 months but, during that time, they may have to stay in jail. Unfortunately, we've read reports in the press that suggest a protest over austerity cuts by judges and doctors in Greece might actually delay the judicial process.

eJay: Will their absence in some way affect the process of launching Community Alpha for Arma 3? Do you have any plan B?

Jay Crowe: We're a relatively small team, so the loss of any team member is obviously felt by everyone; Ivan and Martin are our friends as well as our colleagues. Martin's a passionate, talented artist and - since its inception - Ivan has been the driving force behind Arma 3.

In terms of the project, development remains focused upon reviewing and executing the tasks we've identified as being essential to the release of any public build of Arma 3.

eJay: What is the current status of the Arma 3? On Gamescom you've showed some interesting improvements. Do you still work on game with “full power”? If so, what is a critical part of the game you focus on?

Jay Crowe: We're currently going through an alpha review, where we take a look at all of the features and assets, making judgements about their specific progress and their status within the project as a whole.

I'm pleased to see that Arma 3's development has become much more iterative than perhaps we've seen in the past. We look carefully at the successes and weaknesses of significant builds - such as the E3 and GamesCom versions - and try to identify things which we should prioritise, moving forward.

eJay: Certainly, in the face of Greek tragedy you had to change a few things and move production capacity to other areas of Bohemia activity. In such a case, will Arma 3 gain additional improvements? What about PhysX implementation?

Jay Crowe: As I'm sure the Polish community is aware, Arma has always been an ambitious game, and A3 is no different. We're focused on delivering as robust a game as possible, which means we'll spend more time refining the variety of new features that we've already taken on, as well as trying to improve aspects of the base-game, which we feel deserve some extra attention.

eJay: How long players will have a chance to join Community Alpha? Are you going to use experience gained with beta-patches?

Jay Crowe: As mentioned, a review is currently underway, and the results of that will determine the true scope and schedule of any alpha release. Until we've locked those aspects down, we've been unwilling to publish much further information about it, aside from the intention to bring our community into the development process more closely than we've done in the past.

Our experience with beta-patches has taught us lots of lessons: from how useful the feedback can be, to what we need to do to improve the pipeline of rolling out updates. These structural changes are also a key part of the review, and we hope to make modest improvements in this area.

eJay
12 października 2012 - 10:34