Dostęp do Internetu jednym z podstawowych praw człowieka według ONZ - Gameplay - 5 lipca 2016

Dostęp do Internetu jednym z podstawowych praw człowieka według ONZ

Internet to potężne narzędzie. Otwarty dostęp do publikowanych w nim treści – dla jednych wielki dar, dla innych przekleństwo – jest dla większości z nas czymś zupełnie naturalnym. Niestety, w wielu krajach swobodne surfowanie jest silnie reglamentowane, a bywa też, że zupełnie niemożliwe. W czerwcu Rada Praw Człowieka ONZ rozpatrzyła ten problem, a efektem rozmów jest rezolucja uznająca dostęp do Internetu za jedno z podstawowych praw człowieka.

Z informacji podanych przez brytyjską organizację Article 19 (promującą wolność w zakresie wyrażania opinii i dostępu do informacji) wynika, że rezolucję wsparło ponad 70 państw. Wiele krajów miało jednak rozmaite zastrzeżenia, w tym Rosja, Chiny, Arabia Saudyjska, Indie i Republika Południowej Afryki, głównie z uwagi na chęć uniknięcia wypływu danych istotnych z punktu widzenia bezpieczeństwa narodowego.

„Jesteśmy rozczarowani, że państwa demokratyczne, takie jak RPA, Indonezja i Indie, wystąpiły przeciw  ochronie wolności słowa w Internecie... Respektowanie praw człowieka i rozszerzanie dostępu do Internetu jest niezbędne do realizacji Agendy na rzecz zrównoważonego rozwoju 2030 [kontrowersyjnego dokumentu, omawiającego zmiany, mającego doprowadzić do polepszenia poziomu życia na całym świecie – przyp. red.] i żadne państwo nie powinno dążyć do spowolnienia tego procesu,” powiedział Thomas Hughes, dyrektor Article 19.

Rezolucja stwierdza, że trzeba zrobić wszystko, by z Internetu mogło korzystać coraz więcej ludzi, gdyż jest on nieocenionym wsparciem w zakresie edukacji, a także istotnym narzędziem w kontekście rozwoju ludzkości. Trzeba mieć przy tym na uwadze bezpieczeństwo, aczkolwiek metody obrony nie mogą ograniczać swobodnego użytkowania. Oczywiście wiąże się z tym także bardzo delikatne pojęcie prywatności, którą jednak część użytkowników Internetu wykorzystuje w niecny sposób.

Rezolucje wydawane przez ONZ nie są prawomocne. Traktuje się je jedynie jako swego rodzaju wytyczne – członkowie organizacji nie muszą się do nich stosować. Przede wszystkim naświetlają one pewne problemy i zachęcają do podjęcia indywidualnych dyskusji.

Gameplay
5 lipca 2016 - 14:21