5 dowodów że Facebook to dzieło szatana - K. Gonciarz - 31 sierpnia 2011

5 dowodów, że Facebook to dzieło szatana

Facebunio to już taka sama część naszego życia, jak płatki na śniadanie czy rolka papieru toaletowego.

K. Gonciarz
31 sierpnia 2011 - 00:37